Etusivu » Perukirja

Perukirja

Perukirja on perunkirjoituksen aikana laadittava asiakirja ja se toimii eräänlaisena yhteenvetona vainajan varoista ja veloista. Lisäksi se toimii lisäksi myös veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään omaisuudesta maksettava perintövero. Perukirja toimii myöskin pesän osakasluettelona, sillä perukirjasta ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat.

Perunkirjoituksen toimittaminen alkaa yleensä sukuselvityksellä, sillä virkatodistusketjun kerääminen on yleensä perukirjan laadinnan aikaa vievin osuus. Virkatodistusten toimitusajat ovat yleensä pitkiä. Vainajan sukupuu selvitetään virkatodistuksien avulla ja katkeamaton virkatodistusten ketju kerätään kaikista niistä seurakunnista tai rekistereistä, joissa vainaja on ollut 15-vuotiaasta asti kirjoilla.

Tietojen kerääminen voi olla työlästä, mutta omatoimisuudella voi säästää uskottujen miesten palkkioissa. Tiedot vainajan varoista ja veloista on kerättävä usealta eri taholta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja muilta viranomaisilta. Varat ja velat arvioidaan perukirjaan yksilöidysti käyvän arvon mukaan. Mahdollisen lesken ilmoitusten lisäksi perukirjaan on merkittävä tiedot annetuista ennakkoperinnöistä ja vainajan kuolemantapauksen johdosta maksettavista mahdollisista vakuutuskorvauksista. Perukirjaan on liitettävä kopio testamentista, avioehtosopimuksesta ja mahdollisesti aiemmin kuolleen puolison perukirjasta. Lisäksi on löydettävä kaikki vainajan elinaikaan kohdistuneet, mutta kuoleman jälkeen maksetut laskut. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat eli myös yhteinen varallisuus on ilmoitettava.

Perukirjaan merkitään pesän osakkaat, vainajan ja lesken varat ja velat sekä puolisoiden yhteiset varat ja velat. Perukirjassa mainitaan myös mahdollinen avioehtosopimus ja / tai testamentti. Perukirja toimitetaan verotoimistoon, jossa määrätään perintövero.

Perukirjan voi laatia itse, mutta asia hoituu vaivattomasti, jos perukirjan laatimisen antaa asiantuntijan hoidettavaksi. Perukirjan laatiminen edellyttää muun muassa erilaisten asiakirjojen hankkimista ja omaisuuden arviointia.

Ota yhteyttä asianajajaan:

Leave this field blank