Etusivu » Pesänselvitys

Pesänselvitys

Ennen perinnönjakoa pesä täytyy selvittää, jolloin tehdään pesänselvitys. Pesänselvityksellä tarkoitetaan perunkirjoitusta ja pesän velkojen maksamista. Pesänselvityksen jälkeen pesä on valmis jaettavaksi.  Kuolinpesän osakkaat voivat itse hoitaa pesänselvityksen tai pesään voidaan hakea pesänselvittäjää.

Pesänselvittäjää tarvitaan riitaisissa ja velkaisissa kuolinpesissä. Käräjäoikeus määrää pesänselvittäjäksi lakimiehen. Pesänselvittäjän määräämisen jälkeen kuolinpesän osakkailla ei ole oikeutta määrätä kuolinpesää koskevista asioista eikä oikeutta esimerkiksi myydä pesään kuuluvaa omaisuutta.

Pesänselvitys on olennainen vaihe perinnönjaossa, sillä se mahdollistaa kuolinpesän asianmukaisen hallinnoinnin ja velkojen selvittämisen ennen jaon toteutusta. Perunkirjoitus on keskeinen osa pesänselvitystä, jossa kootaan yhteen vainajan omaisuus, velat ja mahdolliset saamiset. Tämä kirjataan viralliseen asiakirjaan, joka toimii pohjana perinnönjakoa varten.

Velkojen maksaminen on toinen tärkeä osa pesänselvitystä. Pesän varoista suoritetaan vainajan mahdolliset velat ja sitoumukset ennen perinnönjakoa. Näin varmistetaan, että perinnön saajat saavat selvän kuvan siitä, mitä he perivät, ja että heidän saamansa perintö ei ole velkataakan alla.

Pesänselvityksen jälkeen kuolinpesä on valmis jaettavaksi osakkaiden kesken. Osakkaat voivat hoitaa pesänselvityksen itse tai tarvittaessa hakea pesään pesänselvittäjää. Pesänselvittäjän rooli on keskeinen erityisesti tilanteissa, joissa pesä on riitainen tai velkainen.

Käräjäoikeus voi määrätä pesänselvittäjän riitatilanteissa tai silloin, kun pesä on velkainen. Pesänselvittäjä voi olla lakimies tai muu asiantuntija, joka hoitaa pesään liittyvät velvoitteet ja toimii pesän hallinnassa riippumattomana osapuolena. Tämä varmistaa, että pesän asiat hoidetaan lain mukaisesti ja tasapuolisesti osakkaiden välillä.

Pesänselvittäjän määräämisen jälkeen osakkaiden päätösvalta kuolinpesään liittyvissä asioissa rajoittuu, ja pesänselvittäjällä on vastuu pesään kuuluvan omaisuuden hallinnasta. Osakkaiden ei ole oikeutta tehdä päätöksiä pesään liittyvistä asioista tai esimerkiksi myydä kuolinpesään kuuluvaa omaisuutta ilman pesänselvittäjän hyväksyntää. Tämä takaa pesän asianmukaisen hoidon ja mahdollistaa perinnönjaon tapahtumisen lainmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.

 

Ota yhteyttä asianajajaan:

Leave this field blank